Uitzondering notariaat gevraagd in wetsvoorstel Uitvoeringswet AVG

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) zorgt voor onduidelijkheid in de praktijk van de notaris. Daarom raadt de KNB in een brief (pdf, 201 kB) aan de Tweede Kamer aan om een specifiekere uitzondering voor de wettelijke werkzaamheden van een notaris te maken als deze botsen met de uitoefening van de rechten van betrokkenen.

Een notaris mag geen informatie over de inhoud van akten met derden delen, zelfs niet als een cliënt daar toestemming voor geeft. Bij een testament mag bijvoorbeeld degene die tot erfgenaam wordt benoemd niet geïnformeerd worden dat zijn gegevens in een testament zijn verwerkt of zelfs dat de opsteller van het testament bij de notaris is geweest.

Rechten
Dit uitgangspunt kan botsen met de rechten van betrokkenen: dat zijn degenen op wie de persoonsgegevens betrekking hebben. Betrokkenen hebben volgens de AVG recht op informatie over de verwerking van hun persoonsgegevens. Zij kunnen ook eisen dat hun gegevens worden gerectificeerd, verwijderd of overgedragen. Dit kan botsen met de geheimhoudingsplicht van de notaris. Voor geheimhouders – zoals de notaris – is daarom een uitzondering gemaakt op de informatieplicht van de AVG tegenover betrokkenen. Deze uitzondering is niet opgenomen bij de andere rechten van betrokkenen die in de AVG zijn genoemd. De KNB vindt dat er geen twijfel mag zijn over de verhouding van de rechten van betrokkenen tot de geheimhoudingsplicht van de notaris. Een expliciete uitzondering in de Uitvoeringswet kan de onduidelijkheid opheffen.

Wijzigen van akten
Notariële akten mogen na ondertekening in beginsel niet meer worden gewijzigd (artikel 45 Wna). Bij een rectificatie moet de oorspronkelijke akte bewaard blijven. De KNB vindt dat het duidelijk moet zijn dat rechten van betrokkenen ook hier niet kunnen botsen met de wettelijke verplichtingen van de notaris: bij een verzoek tot rectificatie of tot het wissen van gegevens wordt niet de oorspronkelijke akte gewijzigd of worden geen gegevens daaruit gewist.

Oplossing
In het wetsvoorstel wordt een uitzondering gemaakt op de rechten van betrokkenen voor de bij wet ingestelde openbare registers. Dat betekent dat betrokkenen bepaalde rechten niet of op een afwijkende manier kunnen uitoefenen. Een vergelijkbare uitzondering voor de wettelijke werkzaamheden van een notaris maakt duidelijk dat deze niet kunnen botsen met de uitoefening van de rechten van betrokkenen in de AVG.