Is de droomwoning eenmaal gevonden en zijn koper en verkoper het eens geworden dan schrijft de wet voor dat deze overeenkomst schriftelijk wordt vastgelegd. Mondelinge afspraken gelden dus niet. In Amsterdam en omgeving is het gebruikelijk dat de nota in de koopovereenkomst wordt opgesteld. het zogenaamde Amsterdamse systeem. Dit geldt ook voor Amstelveen.

Een koopovereenkomst maakt nog geen eigenaar

Als de koopovereenkomst is getekend, de bedenktijd voorbij is en de ontbindende voorwaarden niet nodig bleken is het huis nog niet uw eigendom. De woning moet namelijk nog officieel worden overgedragen. Daarvoor moet u naar de notaris. De notaris stelt daarvoor een akte van levering op, dit wordt ook wel een leveringsakte ofwel eigendomsbewijs genoemd. Normaal gesproken bepaalt de koper van een huis bij welke notaris de overdracht moet plaatsvinden, aangezien de koper veelal ook de kosten van de notaris betaalt. Dit noemen we kosten koper.

De aankoop officieel maken met een akte van levering

Bij de feitelijke overdracht tekent u de leveringsakte waarin onder meer de gemaakte afspraken uit de koopovereenkomst staan. De leveringsakte wordt ook getekend door de verkoper en de notaris. Daarna zal de notaris er voor zorgen dat de akte wordt ingeschreven bij het Kadaster en bent u officieel eigenaar van de woning.

Samen een huis kopen

Als u samen met uw partner een huis koopt is het ook belangrijk samen afspraken te maken. Daarvoor kunnen wij een samenlevingscontract voor u opstellen en een regeling bij overlijden vastleggen in een testament. Een voordeel van een goede regeling is dat uw partner in veel gevallen dan geen erfbelasting hoeft te betalen bij uw overlijden.

Van Lenning Notariaat bij de aankoop van uw huis

Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen. Van Lenning Notariaat helpt u verder!