Uitgangspunten van de BV wijzigen

In de statuten staan belangrijke uitgangspunten van een onderneming, zoals de naam, welke activiteiten er mogen worden verricht, de zogenaamde doelomschrijving hoe belangrijke beslissingen worden genomen en wie recht heeft op de winsten.

Deze statuten worden gemaakt bij het oprichten van de BV en zijn onderdeel van de oprichtingsakte van de BV. Door wijzigingen binnen de onderneming, bijvoorbeeld in het bestuur of in de verhouding waarin aandeelhouders aandelen bezitten, kan het nodig zijn deze, in de statuten opgenomen uitgangspunten, aan te passen. Er is dan sprake van een statutenwijziging.

Benodigd voor nieuwe statuten

Van Lenning Notariaat kan u helpen te bepalen welke uitgangspunten voor uw onderneming belangrijk zijn en dit vastleggen in nieuwe statuten. Wanneer Van Lenning Notariaat de statutenwijziging voor de BV in orde brengt, vragen wij om de volgende aan te reiken stukken en informatie:

  • Het originele aandeelhoudersregister van de BV
  • De dan geldende statuten van de BV
  • Een overzicht van de gewenste statutaire wijzigingen
  • Een kopie van een geldig identiteitsbewijs van de bestuurder(s) van de BV

Voor meer informatie over het wijzigen van de statuten van een BV kunt u gerust contact met ons opnemen. Van Lenning Notariaat helpt u graag verder!