Als u kiest voor beperkte aansprakelijkheid

Eén van de meest voorkomende vormen waarin een ondernemer zijn onderneming kan opzetten, is die van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, kortweg aangeduid met BV.

Notaris als coördinator bij de oprichting

De notaris is bij de totstandkoming van een BV vrijwel altijd de coördinerende figuur tussen de cliënt en de diverse deskundigen die bij de oprichting zijn betrokken. De belangrijkste reden om voor een BV te kiezen is meestal een beperking van de aansprakelijkheid van de ondernemer. Uiteraard is het ook fiscaal interessant en zijn er nog andere redenen.

Gezamenlijk of alleen een BV

Een BV kunt u alleen of samen met anderen oprichten. Voor de vastlegging schakelt u een notaris in. In de notariële akte wordt onder meer opgenomen hoeveel aandelen elk van de oprichters in de BV krijgt. Ieder aandeel heeft in beginsel één stem. De winst wordt uitgekeerd aan de aandeelhouders in principe naar verhouding van hun aandelenbezit. Het is ook mogelijk om aandelen uit te geven zonder winst- of stemrecht. Als de BV dividend uitkeert op uw aandelen aan u privé dan houdt de BV dividendbelasting in.

BV en de belasting

De btw-regels zijn ook op de BV van toepassing. Als de BV personeel in dienst neemt, krijgt de BV te maken met loonheffingen. Als u directeur-grootaandeelhouder bent van de BV en u ontvangt een salaris uit de BV dan gelden voor u, wat de belastingen betreft, dezelfde regels als voor andere werknemers. Over het salaris houdt de BV als werkgever loonheffingen in en u betaalt, net als elke werknemer, inkomstenbelasting.

Voor meer informatie over het oprichten van een BV kunt u gerust contact met ons opnemen. Van Lenning Notariaat helpt u graag verder!