Bij een erfenis en nalatenschap moeten er belangrijke zaken geregeld worden om de erfenis op een goede manier af te wikkelen. Allereerst wordt er gekeken of er een testament is van de overledene, dit kan de notaris nakijken in het Centraal Testamentenregister.

Vervolgens moeten er heel wat zaken geregeld worden, zoals het afhandelen van belastingen en hypotheken, maar ook praktische zaken als het opzeggen van lidmaatschappen en abonnementen. De notaris kan u adviseren over uw situatie bij een erfenis en nalatenschap.

Erfenis en nalatenschap: verklaring van erfrecht

Bij erfenis en nalatenschap heeft u vaak te maken met een verklaring van erfrecht. Dit is een officiële verklaring die wordt opgesteld door de notaris waarin wordt vermeld wie de erfgenamen zijn en of de erfenis is geaccepteerd door de erfgenamen.
Met een verklaring van erfrecht kunnen erfgenamen toegang krijgen tot de rekeningen van de overledene of kunnen papieren gewijzigd worden die op naam van de overledene staan.  Een verklaring van erfrecht is niet verplicht, maar het is wel een risico om zonder verklaring van erfrecht over de bankrekening van de overledene te beslissen.

Erfenis en nalatenschap: erfenis

Als u erfgenaam bent dan moet u goed nadenken over de risico’s van de erfenis en nalatenschap. U moet zich realiseren dat u niet alleen te maken heeft met de bezittingen van de overledene, maar ook met de schulden. Bij een erfenis en nalatenschap heeft u als erfgenaam drie mogelijkheden, namelijk zuiver aanvaarden, beneficiair aanvaarden of verwerpen.
Bij het zuiver aanvaarden van de erfenis ontvangt u de volledige erfenis met alle voor- en nadelen. Bij het verwerpen van de erfenis maakt u geen enkele aanspraak op de erfenis. Bij beneficiair aanvaarden kiest u voor een middenweg en hoeft u als erfgenaam niet op te draaien voor mogelijke schulden.

Erfenis en nalatenschap: afwikkeling van een nalatenschap

Bij een erfenis en nalatenschap moeten er veel zaken worden geregeld. Denk hierbij aan zaken als het stopzetten van abonnementen, het melden van het overlijden bij verzekeraars, het controleren van leningen en kredieten en de afhandeling van de hypotheek.
De notaris kan u helpen bij de erfenis en nalatenschap als alle erfgenamen hiermee instemmen. Houd er rekening mee dat de afwikkeling van een nalatenschap meestal meer dan een jaar duurt.

Heeft u nog vragen over de erfenis en nalatenschap? Neem dan contact met ons op, Van Lenning Notariaat helpt u graag!