Heldere afspraken over de zorg voor uw kinderen

Wilt u de voogdij regelen voor uw kind(eren)? Dat is verstandig, want er kan altijd iets met u of uw partner gebeuren. Staat er niets op papier, dan beslist de rechter wie voor uw kind(eren) gaat zorgen. In het uiterste geval komt er zelfs een pleeggezin aan te pas. Dus neem het zekere voor het onzekere en laat Van Lenning Notariaat een testament opmaken met een voogdijregeling.

Daarin maakt u zelf uit wie het ouderlijk gezag en de zorg gaat krijgen over uw kind(eren). Bij uw overlijden moet diegene wel een schriftelijk verklaring bij de griffie afleggen. Daarin verklaart de voogd zich bereid om deze voogdij op zich te nemen.

Bewind opnemen in testament

Misschien vind u dat sommige erfgenamen (nog) niet de volle verantwoordelijkheid kunnen dragen over hun erfenis. Bijvoorbeeld omdat ze nog te jong zijn. Of omdat ze ziek of verslaafd zijn. U kunt dan een bewind opnemen in uw testament. U wijst dan een bewindvoerder aan die het geërfde beheert. U kunt zelf bepalen hoe lang het bewind duurt en aan welke voorwaarden de erfgenamen moeten voldoen om zelf de verantwoordelijkheid te krijgen. Van Lenning Notariaat adviseert u hier graag over.

Meer weten over voogdij en bewind?

Voor meer informatie kunt u gerust contact met ons opnemen. Van Lenning Notariaat helpt u verder!