Gevolmachtigden namens u laten handelen

Een volmacht geeft een ander de bevoegdheid om namens u te handelen. U kunt een volmacht opstellen via de notaris. Dat geeft meer zekerheid dan wanneer u zelf iets op papier zet. De notaris begeleidt u bij het formuleren van uw wensen. De akte levert aan iedereen bewijs op van het bestaan van de volmacht.

De notaris controleert altijd de identiteit van de volmachtgever en of het echt de bedoeling is om een volmacht af te geven. Zo staat achteraf vast dat u op het moment van het tekenen van de akte geestelijk in staat was om uw wil te bepalen. Een volmacht kunt u altijd herroepen of wijzigen, tenzij u de volmacht onherroepelijk maakt.

Wat staat er in een volmacht?

Bij volmacht kunt u bijvoorbeeld regelen:

  • Welke handelingen de gevolmachtigde wel of niet mag verrichten;
  • Of de gevolmachtigde alleen mag handelen of dat hij dat samen met een andere gevolmachtigde moet doen;
  • Of, en zo ja aan wie, de gevolmachtigde zich moet verantwoorden voor de handelingen die hij heeft verricht;
  • Of de gevolmachtigde ook met zichzelf afspraken mag maken.

Algemene of bijzondere volmacht?

Er zijn verschillende soorten volmachten. Als u de gevolmachtigde een algemene volmacht geeft, kan hij altijd, waar hij vindt dat het nodig is, namens u handelen. Hij kan over uw bankrekeningen beschikken, het huis verkopen, schenkingen doen of leningen namens u afsluiten. Het is daarom van belang dat u het volste vertrouwen hebt in de persoon of personen aan wie u zo’n volmacht geeft.

Een bijzondere volmacht daarentegen, geldt voor een bepaald doel of een specifieke handeling, bijvoorbeeld een volmacht om uw huis te verkopen. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen. Van Lenning Notariaat helpt u graag verder!