Voordat u trouwt alle voorwaarden helder op papier

Trouwen is een belangrijke beslissing, met zowel persoonlijke alsook zakelijke consequenties. Het is daarom verstandig er even goed bij stil te staan welke bezittingen en schulden van u samen worden en welke u persoonlijk houdt. Maar ook wat er moet gebeuren als één van u komt te overlijden.

De wet heeft een aantal zaken geregeld, maar soms sluiten die wettelijke regelingen niet aan op wat u wilt. Dan is het verstandig om uw wensen op papier te laten zetten. De notaris speelt daarin een belangrijke, soms zelfs noodzakelijke rol.

In gemeenschap van goederen

Tussen een huwelijk en een geregistreerd partnerschap zijn heel veel overeenkomsten. Zo geldt volgens de wet in beide gevallen dat alle bezittingen en schulden automatisch van u gezamenlijk zijn. Bij overlijden van een partner is dan de ene helft van alle bezittingen en schulden automatisch voor de overblijvende partner en vormt de andere helft de nalatenschap van de overledene. Bij een scheiding moet alles gelijk verdeeld worden. Deze vorm van trouwen wordt ook wel trouwen in gemeenschap van goederen genoemd.

Huwelijkse- of partnerschapsvoorwaarden

Het kan gebeuren dat u bepaalde bezittingen en/of schulden toch apart wilt houden. Bijvoorbeeld als deze afkomstig zijn uit een eigen bedrijf of uit familiebezit. Deze afwijkende zakelijke wensen kun je bij Van Lenning Notariaat vastleggen in huwelijkse voorwaarden of partnerschapsvoorwaarden. Ook hiertussen is, behalve de naam, geen verschil. In deze voorwaarden kunt u afspreken wat u gezamenlijk heeft en wat daarentegen apart blijft. Voorwaarden opgemaakt zonder notaris hebben geen wettelijke waarde.

Koude uitsluiting of beperkte gemeenschap

Afspraken waar er helemaal geen bezittingen en schulden gemeenschappelijk zijn en er geen inkomsten worden verrekend met elkaar, worden ‘koude uitsluiting’ genoemd. Een tussenweg vormt de zogeheten ‘beperkte gemeenschap’. Er wordt dan afgesproken dat sommige bezittingen en schulden wél, en andere niet gezamenlijk zijn. U bepaalt zelf in de voorwaarden wat er apart blijft, zoals bijvoorbeeld een erfenis of een woning.

Onder ‘voorwaarden’ kunt u afspraken maken over:

  • De koopwoning
  • De inkomsten
  • Wat er gebeurt bij overlijden

Voorwaarden tussentijds wijzigen

Als u dat samen wil, kunt u de voorwaarden altijd veranderen. Daarvoor moet u wel opnieuw naar de notaris. Zo kunt u tijdens het huwelijk of geregistreerd partnerschap overstappen van beperkte gemeenschap naar koude uitsluiting. Of juist de andere kant op, van niets samen naar beperkte gemeenschap. U mag de voorwaarden ook helemaal opheffen. Dan wordt alles van u samen. Ook daarvoor is Van Lenning Notariaat er voor u.

Verrekenbeding (finaal)

Een verrekenbeding is een extra afspraak bij voorwaarden. Deze afspraak gaat over inkomsten, bezittingen en schulden die ieder van u apart hebben gekregen. Aan het eind van een bepaalde periode verrekent u wat u heeft gekregen, alsof het toch van u samen is. Bijvoorbeeld na een jaar, of helemaal aan het einde van de relatie, bij scheiding of overlijden.

Huwelijksgoederenregister

Zowel huwelijkse- als partnerschapsvoorwaarden worden ingeschreven in het huwelijksgoederenregister bij de rechtbank. Dit is een openbaar register, zodat bijvoorbeeld schuldeisers kunnen zien op welke voorwaarden u getrouwd of geregistreerd partner bent. De originele akte waarin uw voorwaarden zijn vastgelegd worden bij Van Lenning Notariaat bewaard in de kluis. U en uw partner ontvangen ieder een eigen kopie.

Wat is een goed moment voor voorwaarden

Bent u nog niet getrouwd? Of heeft u nog geen partnerschap gesloten? Maar weet u wel dat u voorwaarden wilt vastleggen? Stel dan de voorwaarden op vóór uw huwelijk of partnerschap. Alle bezittingen en schulden zijn dan nog van ieder apart, waardoor het formuleren van voorwaarden juridisch eenvoudiger is. Maar ook tijdens het huwelijk is het mogelijk.

Voor meer informatie kunt u gerust contact met ons opnemen. Van Lenning Notariaat helpt u graag verder!