Vermogen overdragen tijdens uw leven

Er zijn een aantal redenen om te schenken. Bijvoorbeeld als u iemand tijdens uw leven wilt bevoordelen in plaats van pas bij uw overlijden. Ook belastingbesparing kan een reden zijn om te schenken. Door te schenken verkleint u namelijk uw erfenis en daarmee ook de erfbelasting. Wij stellen graag een stappenplan op in het kader van de estate planning. Voor goedadvies over schenkingen en schenking op papier is Van Lenning Notariaat uw notaris en estate planner.

Belasting besparen door te schenken

Met schenken kunt u iemand financieel ondersteunen maar in veel gevallen ook belasting besparen. Door te schenken verkleint u uw erfenis. Hiermee bespaart u voor uw toekomstige erfgenamen erfbelasting. Door te schenken wordt ook geprofiteerd van de (jaarlijkse) vrijstellingen voor de schenkbelasting (belasting over een schenking). Als er meer geschonken wordt dan het vrijgestelde bedrag, betaalt de ontvanger van de schenking alleen schenkbelasting over het gedeelte van de schenking dat hoger is dan het vrijgestelde bedrag.

Mogelijkheden om te schenken

Er zijn een aantal mogelijkheden om te schenken. Zo kunt u geld schenken door het geld over te maken op de rekening van de begunstigde(n). De wet stelt geen eisen aan dit soort schenkingen van geld. Bij een ‘schenking op papier’ is dat anders. Zo is het verplicht de gemaakte afspraken over dit soort schenkingen door een notaris vast te laten leggen. Van Lenning Notariaat helpt u daarbij graag.

Schenking op papier

Als u een geldbedrag wilt schenken maar niet daadwerkelijk het bedrag wilt betalen, dan kunt u een zogenaamde ‘papieren schenking’ doen. U houdt het geschonken bedrag zelf, maar u maakt wel gebruik van de vrijstellingen van de schenkbelasting. De Belastingdienst stelt aan deze schenking meerdere eisen, waaronder het vastleggen ervan in een notariële akte en het jaarlijks betalen van een rente van 6% over het geschonken bedrag. Door het jaarlijks betalen van een zakelijke rente vermindert u natuurlijk uw vermogen verder maar bespaart u uw toekomstige erfgenamen belasting!

Nu schenken, maar straks pas genieten

In sommige gevallen willen de ouders of opa en oma dat de (klein)kinderen niet direct over het geld kunnen beschikken. Of de (groot)ouders willen dat het geld voor een bepaald doel wordt gebruikt. In die gevallen heeft men diverse mogelijkheden om het bezit ervan door de (klein)kinderen nog even uit te stellen of afhankelijk te stellen van bepaalde doelstellingen. Een aantal van deze mogelijkheden zijn:

 1. Schenken onder een last
  De ouder schenkt een geldbedrag waarbij het kind de beperking wordt opgelegd dat het geld alleen mag worden gebruikt voor een bepaald doel, bijvoorbeeld ter financiering van een (bepaalde) studie.
 2. Schenken onder bewind
  De ouder schenkt een geldbedrag aan het kind maar stelt ook een bewindvoerderaan. Het kind kan het bedrag niet zonder meer gebruiken. Dit zal hij/zij in overleg met de bewindvoerder moeten doen.
 3. Herroepelijk schenken
  De ouder bepaalt bij de schenking dat de schenking herroepen kan worden als de ouder tot de conclusie komt dat het geld verkeerd wordt besteed.
 4. Retour bij overlijden
  De ouder bepaalt dat als het kind eerder overlijdt, dat de schenking dan terug gaat naar de ouder.

Alles weten over schenken? Neem gerust contact met ons op. Van Lenning Notariaat tevens estate planner helpt u graag verder!