Samen naar de notaris om de zaken goed te regelen

Samenwonen is een belangrijke beslissing, die niet alleen persoonlijke maar ook zakelijke consequenties heeft. Het is daarom verstandig er even goed bij stil te staan welke bezittingen en schulden van u samen worden en welke u persoonlijk houdt. Maar ook wat er moet gebeuren als één van u komt te overlijden.

De wet heeft een aantal zaken geregeld. Wat precies, hangt af van de manier waarop u samen verder gaat: gewoon samenwonen of samen een huwelijk of een geregistreerd partnerschap aangaan. Bij gewoon samenwonen kunt u een samenlevingscontract afsluiten, voor het aangaan van een huwelijk of een geregistreerd partnerschap moet u aangifte doen bij de ambtenaar van de burgerlijke stand. Ook dit is een vorm van estate planning

Ongehuwd samenwonen

Voor ongehuwd samenwonenden heeft de wet niets geregeld. Alle bezittingen en schulden blijven automatisch apart. U heeft ook geen rechten en plichten naar elkaar. Zo kunt u bij ‘uit elkaar gaan’ geen alimentatie van elkaar eisen. U kunt ervoor kiezen om samen afspraken op te schrijven, bijvoorbeeld hoe de kosten van de huishouding worden verdeeld, maar niet elke instantie vindt dit voldoende bewijs dat u ook echt partners bent. Zo zal, in dit geval, een pensioeninstelling geen pensioen aan de achterblijvende partner door- of uitbetalen wanneerdepartner komt te overlijden. En wat gebeurt er bijvoorbeeld met uw woning als u uit elkaar gaat?

Samenlevingscontract

Bij ongehuwd samenwonen is de meest complete en officiële manier om zakelijke afspraken te maken, eensamenlevingscontract, opgemaakt door de notaris. U heeft dan wettelijkbewijs dat u partners van elkaar bent. De overeenkomst wordt vastgelegd in een notariële akte. U en uw partner ontvangen ieder een eigen kopie en het origineel blijft altijd bewaard in de kluis van de notaris. Anderen kunnen uw afspraken niet inzien. Wat er in het samenlevingscontract staat mag u zelf bepalen. Dit kunnen bijvoorbeeld afspraken zijn over:

  • De kosten van de huishouding
  • De koopwoning
  • Het partnerpensioen
  • Wat er gebeurt als u uit elkaar gaat
  • De gemeenschappelijke bezittingen bij overlijden

Samenlevingscontract wijzigen

U kunt het samenlevingscontract altijd veranderen. Daarvoor moet u wel opnieuw naar de notaris. Voor het beëindigen van de overeenkomst hoeft u niet naar de notaris, maar let er goed op dat regelingen buiten het samenlevingscontract, daardoor niet automatisch stoppen. Zo blijft de ex-partner, via de akte van levering, nog samen met u eigenaar van de koopwoning en staat de ex-partner nog steeds genoemd als begunstigde op uw levensverzekering. Kortom, u moet de nieuwe situatie wel doorgeven aan de betrokken instanties. Het beste is om toch altijd contact met ons op te nemen.

Meer informatie over samenwonen

Voor meer informatie kunt u  contact met ons opnemen. Van Lenning Notariaat helpt u verder!