Regie houden over uw leven, ook bij ziekte en dementie

Het levenstestament is een uitgebreide notariële volmacht waarin u hele specifieke wensen kunt vastleggen die een ander voor u kan uitvoeren bijvoorbeeld als u dat zelf, bijvoorbeeld door ziekte of een ongeval, niet meer kunt.

Testament voor tijdens uw leven

Veel mensen maken een testament om na het overlijden problemen tussen hun erfgenamen te voorkomen. Maar hoe zit het eigenlijk als u wegens ziekte of een ernstig ongeluk niet meer in staat bent om uw belangen zelf te behartigen? Wie bekommert zich dan om uw lijf, uw leven, uw vermogen of bedrijf? En als er al iemand opstaat, hoe zit het dan juridisch? Is hij of zij daartoe wel bevoegd? Wie garandeert u dat die persoon zich inderdaad om u bekommert en niet alleen aan zichzelf denkt?

Op tijd uw wensen kenbaar maken

Het zijn vragen waarmee steeds meer mensen geconfronteerd worden, want we leven steeds langer, maar er is geen garantie dat we tot het einde toe kerngezond blijven. Daarom kunt u het maar beter onder ogen zien: er bestaat een kans dat u iets overkomt, waardoor u uw wensen niet meer kenbaar kunt maken. De gevolgen daarvan zijn groot, maar er bestaan gelukkig ook mogelijkheden om u hiertegen in te dekken.

Testament bij ziekte en dementie

Een ‘normaal’ testament werkt pas vanaf het moment van uw overlijden. Maar hoe is de situatie als u tijdens uw leven niet meer in staat bent om de juiste beslissingen te nemen, bijvoorbeeld door een beroerte of dementie? Als er niets geregeld is, kan de kantonrechter worden verzocht om een bewindvoerder, een mentor of een curator te benoemen die de zaken voor u regelt.

Gevolmachtigd bewindvoerder

Een bewindvoerder of curator heeft voor sommige handelingen toestemming van de kantonrechter nodig. Bijvoorbeeld als hij de woning wil verkopen of als hij ter besparing van erfbelasting alvast geld wil schenken aan de (klein)kinderen. De kantonrechters zijn over het algemeen heel terughoudend met het geven van goedkeuring. Als het gaat om schenkingen zal de bewindvoerder moeten bewijzen dat degene die de schenking doet, de onder bewind gestelde persoon, dat ook écht had willen doen. Dat is vaak een onmogelijke opgave.

Leg uw wensen vast!

Als u liever zelf de regie houdt, is het verstandig een zogeheten levenstestament te maken. Dit is een notariële akte waarin u tal van zaken kunt regelen. Wilt u bijvoorbeeld thuis verpleegd worden of liever naar een verpleeg- of verzorgingstehuis overgebracht worden? Wel of geen euthanasie, behandelverbod wel of geen reanimatie? Wat moet er dan met de inboedel en huisdieren gebeuren? Wie mag over uw persoon ‘de baas spelen’ en met de artsen overleggen? Wie wordt er belast met het beheer over de financiën? Mogen er schenkingen gedaan worden, en zo ja: aan wie? Moet er toezicht gehouden worden op degene die uw financiën beheert? Door wie? Allemaal zaken die u naar uw eigen wensen vast kunt leggen om ook de regie in handen te houden als u daar onverhoopt niet meer toe in staat bent.

Meer weten over levenstestamenten?

Voor meer informatie kunt u gerust contact met ons opnemen. Van Lenning Notariaat helpt u graag verder!