Ook als het niet loopt zoals u had gehoopt, is de notaris er ook voor u

Bij een gestrand huwelijk of bij het verbreken van een andere samenlevingsvorm, wiltu ook financieel een punt achter de relatie zetten. Goederen die gemeenschappelijk zijn zullen moeten worden verdeeld. Voor de meeste goederen geldt dat u dat zelf kunt verdelen. Denk bijvoorbeeld aan de auto en de inboedel.

Verdeling met tussenkomst van de notaris

Voor de verdeling van bepaalde goederen is volgens de wet echter tussenkomst van de notaris vereist. Het gaat dan onder meer om onroerend goed en aandelen in een vennootschap. Als u bijvoorbeeld naar de bank stapt voor een hypotheek waarmee u uw ex-partner wilt ‘uitkopen’, dan zal de bank u wijzen op de noodzaak van een zogeheten ‘akte van verdeling‘.

Wat is een akte van verdeling?

Voor de verdeling van onroerend goed gelden in de basis dezelfde formaliteiten als voor de verwerving van onroerend goed, met dit verschil dat een verdelingsakte meer werkzaamheden met zich meebrengt voor de notaris. Net als bij de aankoop van uw woning wordt ook nu een notariële akte opgemaakt, waarbijde notaris volgens bepaalde voorschriften de eigendomsrechten van partijen controleert en vervolgens in de akte beschrijft aan wie de woning wordt toebedeeld met de eventuele hypotheek. De ex partner dient ontslagen te worden uit de hoofdelijke aansprakelijkheid of er dient een nieuw hypotheek te komen. De akte wordt na de ondertekening ingeschreven bij het kadaster.

Bezitsoverdracht van onroerend goed en aandelen

Ingeval van ontbinding van een huwelijk zal de advocaat een echtscheidingsconvenant hebben opgesteld waarin uw onderlinge afspraken zijn vastgelegd. Of wellicht heeft u een vaststellingsovereenkomst gemaakt bij de beëindiging van de samenleving. Bezitsoverdracht van onroerend goed of aandelen in een vennootschap dienen volgens de wet altijd bij notariële akte te geschieden. Het convenant alleen is dus niet voldoende om de eigendommen over te dragen.

Kan een akte van verdeling even wachten?

Zolang er niet tot het verdelen van de woning wordt overgegaan, blijven beide partijen aansprakelijk voor de hypothecaire geldlening die op de woning rust. Ook als één van beiden niet meer in de woning woonachtig is. Ook andere eigenaarsrisico’s, zoals die van tussentijdse waardedaling, blijven bestaan. Dus hoe eerder, hoe beter vrijstelling overdrachtsbelasting binnen 1 jaar.

Moeten wij beiden langskomen bij de notaris?

Indien u voor de overname van de woning tevens een nieuwe hypotheekakte nodig hebt, moet u naar de notaris. Het is niet noodzakelijk dat uw ex-partner hierbij aanwezig is. Deze kan namelijk volmacht geven aan een medewerker om de akte te tekenen. U hoeft bij ons dus niet samen aan tafel te zitten als u dat niet wilt.

Voor meer informatie kunt u altijd contact met ons opnemen. Van Lenning Notariaat helpt u graag verder!