Is uw testament nog up to date?

Heeft u in het verleden een testament gemaakt? Dan is de kans groot dat u er daarna niet meer naar hebt gekeken terwijl er in de afgelopen jaren wettelijk ingrijpende wijzigingen zijn doorgevoerd die mogelijk van invloed zijn op uw testament. Mogelijk hebben er in uw leven ook de nodige veranderingen plaats gevonden. Daarom de vraag: hoe staat het met uw testament?

Wettelijk erfrecht / Ouderlijke boedelverdeling

Tot 1 januari 2003 zijn er veel testamenten gemaakt op basis van de zogenoemde ouderlijke boedelverdeling. Wellicht heeft u ook zo’n testament. De langstlevende verkrijgt dan alle goederen en schulden van de nalatenschap. De kinderen krijgen hun erfdeel in de vorm van een vordering op de langstlevende. Ter bescherming van de langstlevende kunnen de kinderen hun vordering niet opeisen. De vordering is pas op te eisen als ook de langstlevende is komen te overlijden.

Vanaf 1 januari 2003 is het wettelijk erfrecht voor mensen met kinderen ingrijpend gewijzigd. Deze verandering houdt voornamelijk in dat de ouderlijke boedelverdeling (met enige aanpassingen) in de wet is opgenomen. Dat betekent dat de huidige wettelijke verdeling vrijwel gelijk is aan de ouderlijke boedelverdeling. Zou u bijvoorbeeld op dit moment zonder testament komen te overlijden, dan verkrijgt de langstlevende automatisch alles en krijgen de kinderen een vordering op de langstlevende die pas op te eisen is bij het overlijden van de langstlevende.

Is een testament nodig?

De wettelijke verdeling of een ouderlijke boedelverdeling hoeft zeker niet slecht te zijn. Maar als de bezittingen voornamelijk bestaan uit de eigen woning, dan leidt de verdeling er toe dat er ten tijde van het eerste overlijden bij de kinderen erfbelasting verschuldigd is, terwijl er mogelijk geen geld is om deze belasting dan te betalen. In die situatie is het verstandig om te kijken naar andere mogelijkheden en deze vast te leggen in een testament of het bestaande testament te wijzigen.

Als u ondernemer bent of de onderneming exploiteert in een BV is het ook verstandig een testament op te stellen. We hebben het dan over een ondernemerstestament. Vooral bij vroegtijdig overlijden, als u de onderneming nog niet hebt kunnen overdragen, kan het testament de rol van een vangnet vervullen. Kan of wil u als ondernemer geen afscheid nemen van de onderneming, regel dan wel de overdracht van de onderneming via zo’n testament. Allemaal om optimaal van de bedrijfsopvolgingsfaciliteiten gebruik te kunnen maken.

Wat is een goed testament?

Dat is best een lastige vraag. Er zijn immers veel verschillende vormen van testamenten mogelijk. Een goed testament is in ieder geval een testament dat op de huidige situatie is toegesneden. Bij het veranderen van uw leefomstandigheden (zowel zakelijk als privé), is het daarom aan te raden om uw testament daarop aan te passen.

Daarnaast behoort een goed testament aan de erfgenamen voldoende flexibiliteit te bieden om de nalatenschap fiscaal en financieel zo optimaal mogelijk te verdelen. Dit kan bijvoorbeeld door het opstellen van een combinatietestament. In zo’n testament worden diverse verdelingstechnieken, bevoegdheden en legaten ingezet om tegemoet te komen aan de wensen die er ten tijde van het overlijden zijn. Bovendien kan worden voorkomen dat vrijstellingen onbenut blijven.

Advies over uw testament

Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen. Van Lenning Notariaat helpt u graag verder!