Leg uw nieuwe inzichten goed vast

In 25% van alle huwelijken worden er huwelijkse voorwaarden opgesteld. Een kans van één op vier dat u over huwelijkse voorwaarden beschikt. Weet u nog wat u bij het huwelijk hebt afgesproken? Onderzoek wijst uit dat veel huwelijkspartners niet exact weten wat er in de huwelijkse voorwaarden staat.

Ze zijn zich niet bewust van de gemaakte afspraken en de gevolgen daarvan. Zo aan het begin van een huwelijk is dat ook wel te begrijpen. Maar gaandeweg kunnen de afspraken toch wel erg belangrijk worden. Er kunnen spanningen ontstaan in het huwelijk of er komen problemen doordat één van de partners vanwege een onderneming failliet dreigt te gaan.

Heeft u altijd verrekend?

In bijna 66% van de huwelijkse voorwaarden wordt een periodiek verrekenstelsel afgesproken. Bij een periodiek verrekenstelsel wordt afgesproken dat de overgespaarde inkomsten, na aftrek van de kosten van de huishouding, gelijk worden verdeeld.

De praktijk leert dat het periodiek verrekenen in veel gevallen achterwege blijft. Vaak onbewust omdat men niet exact weet hoe dat in zijn werk gaat. In de afgelopen jaren heeft de rechter meerdere malen geoordeeld dat de partners in feite geleefd hebben alsof er sprake was van gemeenschap van goederen. In die gevallen werd een beroep op de huwelijkse voorwaarden door de rechter afgewezen. Dat is zuur omdat de intentie van de huwelijkse voorwaarden anders was.

Dit soort uitspraken demonstreren dat het erg belangrijk is afspraken goed vast te leggen en er ook naar te handelen.

Is aanpassing van een vergeten verrekening nog mogelijk?

Indien u in het verleden het periodiek verrekenen bent vergeten, dan kan dat hersteld worden door alsnog gezamenlijk om de tafel te gaan zitten en een verrekening te maken. Van Lenning Notariaat kan u daarbij ondersteunen. In dat geval is het raadzaam om naar de huwelijkse voorwaarden als geheel te kijken. Vraag u zich dan af of hetgeen erin staat nog steeds overeenkomt met uw visie en wensen.

Laat uw huwelijksvoorwaarden controleren

Het is verstandig uw huwelijksvoorwaarden regelmatig na te lezen. In verband met wetswijzigingen of andere ontwikkelingen kan het noodzakelijk zijn de huidige huwelijksvoorwaarden aan te passen. De rechterlijke goedkeuring voor het aangaan, wijzigen en opheffen van huwelijksvoorwaarden tijdens huwelijk is vervallen. Dit betekent dat huwelijksvoorwaarden tijdens huwelijk nu sneller, gemakkelijker en goedkoper kunnen worden aangegaan, gewijzigd of opgeheven.

Meer weten over het wijzigen van huwelijkse voorwaarden?

Voor meer informatie kunt u gerust contact met ons opnemen. Van Lenning Notariaat helpt u graag verder!