30 jaar ervaring

Na jarenlange werkervaring bij verschillende grote internationale notariskantoren is mr. Sylvia M. van Lenning in 1999 gestart bij Böggemann notarissen. Nadat Alphons Böggemann zijn werkzaamheden als notaris had beëindigd, zijn de dossiers overgedragen aan notaris mr. Sylvia M. van Lenning. In 2004 is zij tot notaris benoemd. Het kantoor bestaat bijna 30 jaar en alle oude aktes zijn uiteraard ter inzage en opvraging bewaard gebleven. Naast notaris is mr. Sylvia M. van Lenning NMI geregistreerd mediator, estate planner én lid van de EPN.

Het kantoor is opgebouwd uit kandidaat-notarissen, notarisklerken en notariële medewerkers met ieder hun eigen specialisatie op het gebied van Familierecht, Onroerend Goed en Ondernemingsrecht.

Onroerend goed.

Plannen om een lap bouwgrond, appartement, huis of villa aan te schaffen? Het kopen van een huis zal waarschijnlijk de grootste en meest belangrijke aankoop in uw leven zijn. Wellicht is dat geen beslissing waarvoor u over een nacht ijs gaat. Een notaris kan u onpartijdig advies verlenen en uitleggen over de totale proces.

Lees meer…

Ondernemingsrecht.

Het ondernemingsrecht is het rechtsgebied dat zich bezig houdt met alle juridische aspecten waarmee ondernemingen te maken kunnen krijgen. Van het sluiten van overeenkomsten, het uitgeven van aandelen tot het overnemen van een onderneming, het ondernemingsrecht regelt de juridische aspecten.

Lees meer…

Law 9

Familierecht.

Het personen en familierecht is het onderdeel van het burgerlijk recht dat zich bezighoudt met afstamming, geboorte, huwelijk- en echtscheiding en andere zaken in verband met de hoedanigheid, familiebetrekkingen en bevoegdheden van personen.

Lees meer…

Nalatenschap.

Iedereen heeft een nalatenschap. Dat zijn alle bezittingen en schulden die u achterlaat wanneer u overlijdt. De nalatenschap wordt verdeeld onder uw erfgenamen.

Lees meer…

Estate planning.

Hoe draagt u uw vermogen over aan de volgende generatie? Hoe laat u uw partner goed verzorgd achter? Gaat u wel of geen schenkingen doen aan uw kinderen? Hoe regelt u de opvolging van uw onderneming? Hoe zorgt u ervoor dat uw erfgenamen niet teveel erfbelasting betalen als u komt te overlijden?

Lees meer…

Veilingen.

Een veiling kan vrijwillig zijn, maar zal vaak plaatsvinden op last van ‘de bank’. Als de bank van oordeel is dat een cliënt niet langer aan zijn verplichtingen kan voldoen, kan zij opdracht geven aan een notaris om tot openbare verkoop over te gaan van het huis, bedrijfspand of schip of de (agrarische) grond, waarop een recht van hypotheek is gevestigd.

Lees meer…

Mediation.

Mediation zijn voor partijen om een aanvaardbare oplossing te vinden bij geschillen. Mediation is er niet op gericht het juridische gelijk van partijen te bevestigen, maar op een juridische verantwoorde wijze partijen hun geschil te laten oplossen zonder dat één van hen (gezichts) verlies lijdt. De win-win situatie voor alle betrokkenen vormt het uitgangspunt.

Lees meer…

NEEM CONTACT MET ONS OP

Uw zaak krijgt alle zorg, tijd en aandacht. Wij hechten veel waarde aan persoonlijk contact met onze cliënten.

NEEM CONTACT OP