Het einde van het jaar is weer in zicht. We maken allemaal de balans op van het afgelopen jaar, en denken na over de toekomst. Misschien de kinderen nog wat schenken? Of misschien wel om grotere wensen te realiseren, zoals een nieuw huis of een kostbare studie.

Geld schenken

Schenkbelasting
Schenken is natuurlijk niet moeilijk, maar het is wel van belang om aan een aantal zaken te denken. U mag natuurlijk zo veel schenken als u wilt, maar als u meer schenkt dan een bepaald bedrag is vaak schenkbelasting verschuldigd. Er zijn verschillende tarieven die van belang zijn. Uw kinderen mogen jaarlijks € 5.304,- belastingvrij van u ontvangen. Aan deze vrijstelling is geen leeftijdseis gebonden.

Daarnaast mag u aan uw kinderen eenmalig (en tot hun 40e) een bedrag van € 25.499,- belastingvrij schenken; het maakt dan niet uit waaraan uw kind dit bedrag gaat uitgeven. Deze hoge vrijstelling kan worden verhoogd tot € 53.016,- voor een eigen woning of een bepaalde studie. In 2017 wordt de ‘eigen woning-vrijstelling’ verhoogd tot € 100.000,- en geldt voor iedereen (dus niet alleen voor uw kinderen, maar ook voor uw neefje of een goede vriend). De belastingdienst stelt wel nog specifieke voorwaarden aan de schenkingen. Wij informeren u hier graag over.

Schenkingsvoorwaarden
Het is verstandig om goed na te denken over de manier waarop u gaat schenken en onder welke voorwaarden. Woont een van uw kinderen in het buitenland, of spelen er internationale juridische en fiscale aspecten een rol, dan is het belangrijk om hier tijdig een goed beeld van te krijgen.

Misschien wilt u de schenking ‘veiligstellen’ voor een partner van uw kind, of eventueel de mogelijkheid hebben om de schenking te kunnen herroepen. Wellicht dat u gaat schenken in verband met de overname door uw kind van uw bedrijf. In dat geval kunnen hoge vrijstellingen ervoor zorgen dat dit fiscaal optimaal kan gebeuren.

Ook is het belangrijk om naar uw testament te kijken. De bepalingen die hierin opgesteld zijn, kunnen overlap hebben met voorwaarden van uw schenking. Schenkt u om later erfbelasting voor uw kinderen te besparen? Dan is het belangrijk dat uw testament vanuit fiscaal oogpunt ook up-to-date is.

Schenken is ook niet altijd de beste optie om belasting te besparen; de erfbelasting die verschuldigd is kan soms goedkoper uitvallen dan de te betalen schenkbelasting.

Vermogen schenken kunt u op verschillende manieren doen. U kunt contant schenken, of ‘schenken op papier’. In dit laatste krijgen de kinderen het geld pas ten tijde van uw overlijden. Er zijn wel voorwaarden aan verbonden, waaronder een notariële akte. Als u zelf graag de controle wilt houden over hetgeen u schenkt, kunt u ook schenken onder bewind.

De notaris, uw schenkingsspecialist
De notaris is bij uitstek uw gesprekspartner en onder meer specialist op het gebied van de schenkbelasting. Neemt u gerust contact op voor een kennismakingsgesprek met de notaris, mw. mr. S.M. van Lenning, of met een van de kandidaat-notarissen, mw. mr. C.S. Jankipersad of mr. J.R. Heldring. Wij zijn u graag van dienst!

Notaris Mr. Sylvia M. van Lenning