Tegenwoordig komt het steeds vaker voor dat ouders, vaak vanwege hun gezondheid, intrekken bij hun kind. Indien ouders hulpbehoevend worden en je als zoon of dochter liever niet hebt dat je ouders worden opgenomen in een verzorgingskliniek of verpleegtehuis, kun je ervoor kiezen om je ouders (tijdelijk) in huis te nemen.

Het samenwonen van ouders en kinderen kan allerlei financiële gevolgen hebben. Het is daarom van belang om advies in te winnen alvorens ouders en kinderen bij elkaar gaan wonen.

Feitelijke samenwoning
Uiteraard is de eerste vraag waar de ouders en hun kinderen gaan samenwonen. In het geval dat het een huurwoning betreft, dient er zeker aandacht te worden besteed aan de inhoud van de huurovereenkomst, althans voor wat betreft de gegevens van de huurder in het contract.

Betreft het echter een koopwoning en wordt er bijvoorbeeld overgegaan tot splitsing in appartementsrechten dan is de toestemming van de hypotheekhouder/bank vereist. Tevens dient er alsdan aandacht te worden besteed aan de renteaftrek voor wat betreft de inkomstenbelasting (IB).

Juridisch samenwonen
Bij het samenwonen van ouders en hun kinderen is het van belang om afspraken te maken en vast te leggen. Denk hierbij aan de kostenverdeling tussen de ouders en het kind. Het samenwonen betekent natuurlijk verhoging van de kosten voor gas, water en licht, maar ook voor bepaalde gemeenteheffingen.

Ook het ontvangen als kind van een bijdrage van de ouders voor de kost, inwoning en zorg, kan worden gezien als schenking, waarover schenkbelasting dient te worden betaald. Echter is het raadzaam om de hoogte van deze bijdrage op voorhand te bespreken met de belastinginspecteur.

Overlijden
Denk ook aan het geval als de ouder of het kind overlijdt, wat dan? Wie is degene die de nalatenschap zal afwikkelen? Wat gebeurt er met het vermogen van de ouders, waaronder ook de inboedel? Dit kan allemaal geregeld worden in een testament. Het vastleggen van zaken in een testament brengt duidelijkheid met zich mee en aldus van tevoren vast staat hoe de afwikkeling van de nalatenschap dient te geschieden.

Levenstestament
Misschien minder bekend, maar zeker niet van ondergeschikt belang, zowel voor de ouders als voor het kind. Wat als er iets gebeurt waardoor je niet overlijdt, maar geen beslissingen meer kunt nemen? Houd de regie in eigen hand door een volmacht te geven aan iemand die namens jou mag bepalen wat er met je spullen en je geld gebeurt. Tevens kun je in het levenstestament bepalen wie namens jou medische beslissingen mag nemen of in welke gevallen je medisch niet verder behandeld wenst te worden.

Notaris Mr. Sylvia van Lenning